NASZA OFERTA

 

Hiszpania w zasięgu TWOJEJ RĘKI

 

Wiemy, że zakup nieruchomości w Hiszpanii to życiowe przedsięwzięcie – marzenie, angażujące nie tylko zasoby finansowe ale i pokłady uwagi oraz czas.

Znalezienie nieruchomości spełniającej wszystkie Twoje oczekiwania oraz organizacja i realizacja szeregu formalności urzędowo-prawnych towarzyszących zakupowi to wyzwanie, zwłaszcza gdy godzisz je ze sprawami życia codziennego.

Jeżeli jednak zaufanie, lojalność, spokój i bezpieczeństwo są wysoko cenionymi przez Ciebie wartościami, jesteś w najlepszym miejscu by zaprosić słoneczną Hiszpanie do Twojego życia.

Powierz nam swoją sprawę

Poznaj usługi, które świadczymy dla naszych Klientów, w ramach kompleksowej, holistycznej OPIEKI na poszczególnych etapach procesu zakupu nieruchomości, czy pobytu w Hiszpanii.

AUDYT NIERUCHOMOŚCI

Kupujesz z Agencją Nieruchomości lub na własną rękę? Zamów niezależny audyt:
Audyt przeprowadzany jest na IV etapach:

 • prawno – podatkowy
 • finansowy/ wycena nieruchomości
 • techniczno – budowlany
 • ekspertyza doradcy inwestycyjnego
 • opinia praktyka życia w Hiszpanii

KOMPLEKSOWA OPIEKA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

Nie polegaj na agencji nieruchomości, zapewnij sobie opiekę niezależnego doradcy pracującego wyłącznie ze stroną Kupującą.

 • rekonesans na miejscu lub online
 • selekcja nieruchomości, sprawdzenie zgodności ofert ze stanem faktycznym. m.in. odległość do morza, metraż, stan prawny
 • rezerwacja Nieruchomości/negocjacja warunków
 • audyt nieruchomości
 • podpis u notariusza
 • podłączenie mediów
 • wsparcie w realizacji celu zakupu

KONSULTACJA

Udzielamy fachowej informacji adekwatnej do Twojej sytuacji i potrzeb.

 • przepisy prawa hiszpańskiego, międzynarodowego, UE.
 • życie w Hiszpanii
 • zakup / Wynajem Nieruchomości
 • zarządzanie Inwestycją
 • formalności / Sprawy urzędowe
 • przygotowanie  dokumentacji / Asysta w urzędzie
AUDYT NIERUCHOMOŚCI

Kupujesz z Agencją Nieruchomości lub na własną rękę? Zamów niezależny audyt:
Audyt przeprowadzany jest na IV etapach:

 • prawno – podatkowy
 • finansowy/ wycena nieruchomości
 • techniczno – budowlany
 • ekspertyza doradcy inwestycyjnego
 • opinia praktyka życia w Hiszpanii
KOMPLEKSOWA OPIEKA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI
Nie polegaj tylko na agencji nieruchomości, zapewnij sobie opiekę niezależnego doradcy pracującego wyłącznie ze stroną Kupującą.

 • Rekonesans na miejscu lub online
 • Selekcja nieruchomości, sprawdzenie zgodności ofert ze stanem faktycznym. m.in. odległość do morza, metraż, stan prawny
 • Rezerwacja Nieruchomości/negocjacja warunków
 • Audyt nieruchomości
 • Podpis u notariusza
 • Podłączenie mediów
 • Wsparcie w realizacji celu zakupu
KONSULTACJA

Udzielamy fachowej informacji adekwatnej do Twojej sytuacji i potrzeb.

 • Przepisy prawa hiszpańskiego, międzynarodowego, UE.
 • Życie w Hiszpanii
 • Zakup / Wynajem Nieruchomości
 • Zarządzanie Inwestycją
 • Formalności / Sprawy urzędowe
 • Przygotowanie  dokumentacji / Asysta w urzędzie

Współpraca z Niezależnym Doradcą Nieruchomości

CO ZYSKASZ?

Wsparcie niezależnego Doradcy ds. Nieruchomości 24/7.

Spersonalizowane rozwiązanie i plan działania dopasowany do Twoich potrzeb

Usługi świadczone we współpracy ze specjalistami, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w swojej branży: prawnicy, tłumacze, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy, architekci.  Wszystko w jednym miejscu w obronie Kupującego!

 Praktyczne rady, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem i o co pytać sprzedawcę oraz agenta nieruchomości.

 Odpowiedzi na Twoje pytania, wątpliwości, obawy – otrzymasz rzetelne, merytoryczne odpowiedzi.

 Decyzję o współpracy podjętą wspólnie –  obopólne zaufanie i komfort jest najważniejsze.

 Zespół pracujący na Twój sukces i indywidualną wycenę.

 

Zależy nam na zbudowaniu z Tobą trwałej, partnerskiej relacji opartej na obustronnym zaufaniu. Gwarantuje to maksymalizację Twoich korzyści i zysków oraz pewność realizacji marzeń.

Wzmacniamy pozycję Kupującego na rynku nieruchomości w Hiszpanii

USŁUGI JAKIE REALIZUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY Z TOBĄ

PRZYGOTOWANIE DO KUPNA

 • Konsultacja z doradcą nieruchomości
 • Zapoznanie z rodzajami umów i rynkiem nieruchomości w Hiszpanii; przegląd ofert z różnych źródeł: agencje, pośrednicy, hiszpańskie portale ogłoszeniowe
 • Wybór podmiotu obsługującego zakup nieruchomości 
 • Selekcja Nieruchomości
 • Rekonesans w Hiszpanii / Rekonesans Online
 • Ocena potencjału nieruchomości względem celu zakupowego
 • Ocena zdolności kredytowej klienta, złożenie wniosku do banku

PRZED REZERWACJĄ - AUDYT NIERUCHOMOŚCI

 • Szczegółowa weryfikacja prawno-techniczna i finansowa nieruchomości
 • Ocena infrastruktury, okolicy i środowiska
 • Licencja Turystyczna
 • Analiza umowy rezerwacyjnej    /   przedwstępnej/wstępnej deweloperskiej z załącznikami  
 • Weryfikacja nielegalnych klauzul (np. kary umowne) –  analiza bezpieczeństwa inwestycji
 • Sprawdzenie kondycji finansowo-prawnej dewelopera
 • Zabezpieczenie płatności rezerwacyjnej w razie wykazania niezgodności po stronie nieruchomości – właściciela czy agencji sprzedającego.

ANALIZA KSIĄG WIECZYSTYCH

 • Weryfikacja prawa do lokalu, budynku i gruntu oraz przynależności
 • Przegląd elementów, które mogą utrudnić sprzedaż: hipotek, służebności, roszczeń, niezgodności pomiędzy księgami, alarmujących informacji o okolicy

OCENA I ODBIÓR NIERUCHOMOŚCI

 • Wychwycenie wad oraz wskazanie elementów nadających się do remontu lub wymian
 • Weryfikacja zgodności mieszkania lub domu z hiszpańskimi normami, projektem i umową
 • Pomiar rzeczywisty metrażu mieszkania, a także ocena techniczna przynależności mieszkania lub domu, badania termowizyjne 
 • Dopilnowanie, aby usterki zostały zapisane przez dewelopera w protokole odbioru

ZARZĄDZANIE I OPIEKA NAD NIERUCHOMOŚCIĄ

 • Zarządzanie Inwestycją – wynajem krótkoterminowy/długoterminowy – najszerszy pakiet obejmuje usługi marketingowe, opiekę prawną i techniczną oraz dbanie o Państwa nieruchomość i gości.
 • Opieka nad nieruchomością przeznaczoną wyłącznie do Twojego użytku.

USŁUGI DODATKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM

KLIENCI INDYWIDUALNI - NASZE WSPARCIE W HISZPANII DLA CIEBIE

 •  Numer N.I.E./ Número Identidad de Extranjero

 • Rezydencja/ Certificado de Residencia UE

 • Meldunek / Enpadramiento/Padron

 • Podpis Elektroniczny / Firma Digital/Certificado Digital

 • Ubezpieczenie zdrowotne/na życie/ Seguridad Social/INSS

 • Transfer ubezpieczenia z innego kraju UE/Karta S1

 • Założenie konta bankowego

 • Świadczenia w Seguridad Social

 • Otworzenie działalności / Alta Autonomo/Cotización

 • Rozliczenia podatkowe dla rezydentów i nierezydentów. / Impuestos

 • Rezydencja Podatkowa ustalenie/rozliczenia

 • Zapisanie dzieci do żłobka, szkoły publicznej lub prywatnej

 • Rejestracja / Przegląd samochodu w Hiszpanii / DGT/ITV

 • Tłumaczenia oraz interpretacja tekstów prawnych, umów, korespondencji, pism, maili, etc.

 • Otrzymanie spadku lub darowizny

 • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

 • Sporządzanie umów kupna sprzedaży

 • Sporządzanie umów najmu mieszkań i innych lokali użytkowych

USŁUGI DLA BIZNESU I INWESTORÓW W HISZPANII

 • Rejestracja spółek, jednoosobowej działalności handlowej i innych podmiotów gospodarczych.
 • Podpis Elektroniczny / Firma Digital Legal
 • Relokacja biznesu do Hiszpania/usługi konsultingowe
 • Doradztwo prawno-podatkowe i biznesowe dla inwestorów nieruchomości
 • Rozliczenia podatkowe dla rezydentów i nierezydentów.
 • IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
 • Rezydencja Podatkowa Rezydentów i Nierezydentów ustalenie/rozliczenia
 •  

Art-Vida to grupa specjalistów: Doradca Podatkowy, Adwokat, Tłumacz Przysięgły, Niezależni Doradcy Nieruchomości – Eksperci na hiszpańskim rynku nieruchomości pracujący dla Ciebie w ramach jednej usługi. Naszą misją jest opieka Kupujących nieruchomości na rynku hiszpańskim. Pracujemy niezależnie, wyłącznie z Klientem. Dbamy by, świadczone dla Ciebie usługi były na najwyższym poziomie.
Jesteśmy Twoim zaufanym Partnerem w Hiszpanii. Wierzymy we współpracę opartą na relacjach, szczerości, przejrzystości i otwartej komunikacji. Szanujemy czas i pieniądze naszych Klientów.

Copyright by Anna Milewska Art-Vida 2010 - 2021