Interesując się rynkiem nieruchomości w Hiszpanii, skuszeni śródziemnomorskim klimatem, zafascynowani naturą Półwyspu Iberyjskiego, przeglądamy oferty apartamentów agencji nieruchomości, przybywamy na rekonesans do Hiszpanii i … kupujemy oczami. Często nieświadomi szerszej wiedzy o rynku nieruchomości -vbez wiedzy z zakresu nieruchomości zagranicznych i powiązanych branż takich jak prawo czy podatki i wynikające z tego dla każdej strony konsekwencje czy pole do nadużyć.

Poniżej, wyjaśnienie terminów często używanych i zakresu kompetencji zawodów z którymi spotkacie się Państwo na rynku nieruchomości w Hiszpanii.

1. AUDYT NIERUCHOMOŚCI – niezależna ocena nieruchomości stanu prawno-formalnego, finansowo-księgowego, techniczno-budowlanego dodatkowo ocena potencjału inwestycyjnego. Efektem audytu jest protokół, który dostarcza nam wartości czy nieruchomość jest bezpieczna do zakupu, ale też czy spełni nasze oczekiwania i zaspokoi cel zakupu. Kompleksowy audyt nieruchomości wykonywany jest przez zespół specjalistów złożony z eksperta rynku nieruchomości na danym obszarze, adwokata, księgowej oraz osób posiadających uprawnienia budowlane i instalacyjne odpowiednich specjalności.

2. DUE DILLIGANCE NIERUCHOMOŚCI – (z ang. należyta staranność) badanie stanu prawnego, które może wyjawić fakty decydujące o nabyciu danej nieruchomości lub stanowić tzw. kartę przetargową
w negocjacjach. Nie ma jednego wzoru audytu dla wszystkich nieruchomości, każda nieruchomość ma punkty wspólne poddane badaniu, jak i wyniki i informacje w tych punktach, przede wszystkim sama nieruchomość dostarcza specyficznych dla siebie kryteriów i czynników do dalszego badania i ekspertyzy.

3. LICENCJA TURYSTYCZNA licencia turística – obowiązkowa licencja na wynajem turystyczny w Hiszpanii (krótkoterminowy) Np. w Comunidad Valenciana do maksymalnie 31 dni 2 razy lub więcej w roku dla nieruchomości do użytku dla osób 3 cich.

4. REZYDENCJA tarjeta de residencia pozwolenie na pobyt dla obcokrajowców, którzy chcą przebywać w Hiszpanii, muszą mieć wcześniej do tego zezwolenie. Po uzyskaniu tego zezwolenia należy uzyskać odpowiednią wizę lub kartę pobytu, która umożliwia wjazd do Hiszpanii. Pobyt
w Hiszpanii może być tymczasowy lub stały. Dla obywateli UE rejestracja pobytu nie jest wymagana wystarczy sam nr NIE.

5. REZYDENCJA PODATKOWAResidencia fisical – jednym z dwóch kryteriów przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu określenia rezydencji podatkowej podatnika w Hiszpanii jest liczba dni spędzonych na terytorium Hiszpanii, więc jeśli osoba przebywa na terytorium Hiszpanii dłużej niż 183 dni, uważa się ją za ogólny rezydent podatkowy w Hiszpanii. Drugim kryterium jest miejsce tzw. centrum życiowego.

6. NIEZALEŻNY DORADCA NIERUCHOMOŚCI – (z ang. Independent Property Advisor) Osobisty Doradca Nieruchomości – specjalista na rynku nieruchomości reprezentujący i dbający o bezpieczeństwo wyłącznie Kupującego, nie związany z umową ze sprzedającymi nieruchomości. Także, nieograniczony ofertą na rynku nieruchomości. Z Szeroką wiedzą nie tylko rynku nieruchomości czy inwestycji ale prawa, podatków. Dodatkowo do podniesienia bezpieczeństwa współpracuje z adwokatem i technikiem z uprawnieniami. Doradca skupia się na Kliencie pracuje w relacji 1 do 1 bo to z klientem podpisuje umowę i pracuje nie na sprzedaż
a rezultat Klienta. (to zdecydowany punkt odróżniający Doradcę Niezależnego od Agenta Nieruchomości – który rozlicza się z wyników handlowych – sprzedaży z właścicielem nieruchomości)

7. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – zawód tłumacza podlega ustawie prawa, każdy tłumacz uprawnieniami jest wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości w danym kraju (Wiele tłumaczy posiada uprawienia w najmniej 2 krajach) i ma prawo do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzanie
i poświadczanie tłumaczeń, sporządzonych przez inne osoby; sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych
w danym języku obcym przez inne osoby; dokonywanie tłumaczenia ustnego.

8. PRAWNIK – osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Przy obsłudze zakupu nieruchomości wymagane są uprawnienia prawnicze adwokackie (radca prawny w prawie polskim) Adwokat dba o bezpieczeństwo prawne swojego klienta

9. NOTARIUSZ – prawnik z uprawnieniami do czynności notarialnych działa w imieniu prawa
i jest bezstronny

10. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI – czyli cena podana w ofercie agencji nieruchomości czy cena sprzedającego/właściciela /koszt zakupu nieruchomości powinna być zgodna z wartością rzeczywistą czyli rynkową wartością nieruchomości. Urząd skarbowy przy wpłacie przez nad podatku od zakupu weryfikuje cenę z aktu notarialnego ze swoimi taryfikatorami cen nieruchomości w danym regionie i miejscowości. Taryfikatory pozwalają nie zaniżać i nie zawyżać cen nieruchomości, dzięki czemu nie przepłacimy za nieruchomość.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy potrzebują indywidualnego wsparcia przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii zapraszamy do kontaktu

.