których znaczenie powinieneś znać by bezpiecznie kupić czy wynająć nieruchomość w Hiszpanii.

Nowy kraj, obcy język oraz inny rynek nieruchomości, często jest wyzwaniem dla wielu osób niezwiązanych profesjonalnie z branżą nieruchomości.

Zazwyczaj, gdy zawodowo nie podejmujemy działań w zakresie nieruchomości to 1-3 razy w życiu uczestniczymy na rynku nieruchomości jako strona zakupu. Specyfika hiszpańskiego rynku nieruchomości i kultura biznesowa (o czym będę jeszcze pisać szerzej), sprawia, że możemy nie rozumieć do końca albo nie być w pełni świadomi istoty sprawy oraz zakresu odpowiedzialności specjalistów uczestniczących w transakcji nieruchomości w Hiszpanii. Co ważne, wiele kupujących polega wyłącznie na kontakcie z polskimi agencjami nieruchomości w Hiszpanii oraz wypowiedziach społeczności Polaków zamieszkujących w Hiszpanii świadomym istoty sprawy na własnej autopsji. Wskazane jest poszerzenie wiedzy o rynku nieruchomości w Hiszpanii również od strony innych uczestników rynku. W szczególności poznanie opinii przedstawicieli powiązanych branż oraz zaznajomienie się z przepisami prawa administracyjnego, budowlanego, finansowego i podatkowego w Hiszpanii.

Poniżej, wyjaśnienie terminów z języka hiszpańskiego z którymi spotkacie się Państwo na rynku nieruchomości w Hiszpanii.

1. ASESORIA, GESTORIA – biuro księgowe, kadry i płace, biuro podatkowo prawne Asesor/Gestor – specjalista księgowy/doradca podatkowy, prawny.

2. AGENCIA TRIBUTARIA HACIENDA – odpowiednik w polskim systemie urzędu skarbowego hiszpański fiskus.

3. AUTONOMO – jednoosobowa działalność gospodarcza w Hiszpanii.

4. AYUNTAMIENTO – organ rządowy i administracyjny miejscowości (miasta /wsi) w Hiszpanii.

5. CITA PREVIA – termin z wyprzedzeniem/wizyta zarezerwowana w urzędzie. Urzędy
w Hiszpanii nie obsługują interesantów bez zapisania się. Każdy urząd ma system elektroniczny do zarezerwowania naszej wizyty.

6. INMOBILIARIA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI – Agencje Nieruchomości – w Hiszpanii działają lokalne agencje jak i agencje założone prowadzone przez obcokrajowców min polskie, skandynawskie, niemieckie itp. Pracują na prowizji lub stałej kwocie według umowy ze sprzedającym lub innymi agencjami (np. agencje zagraniczne polskie pośredniczą w ofertach od lokalnych agencji nieruchomości). Kupujący bezpośrednio nie płaci prowizji. Tworzą szeroką bazę nieruchomości i własne portale ogłoszeniowe, korzystając z nowych technologii i kanałów marketingowych eksponują nieruchomości by dotrzeć do kupujących.

7. AGENTE DE INMOBILIARIA/agent nieruchomości – broker/pośrednik w Hiszpanii – agent/pośrednik, broker/przedstawiciel handlowiec pracujący jako jednoosobowa działalność czy pracownik większej agencji.

8. IMPUESTOS – podatki w Hiszpanii.

9. IBI – IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES – podatek od dóbr nieruchomych oparty
o wartość katastralną.

10. IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA – PLUS VALIA – miejski podatek od wzrostu wartości terenów miejskich.

11. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS – IRPF podatek od dochodu osób fizycznych.

12. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO – Podatek majątkowy.

13. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES podatek od spadków i darowizn oraz przekazów majątkowych. Nieruchomości i inne aktywa oblicza się według ich wartości rzeczywistej.

14. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES – IRNR – podatek dochodowy dla nierezydentów podatkowych np. od nieruchomości.

15. IVA – podatek VAT.

16. N.I.E. – numer identyfikacji podatkowej w Hiszpanii dla Obcokrajowców, znany w języku hiszpańskim jako NIE, oficjalna nazwa Número de identidad de extranjero. Rząd hiszpański połączył numer NIE z miejscem zamieszkania, gdzie NIE pojawia się na tarjeta de residencia, (Rezydencja w Hiszpanii) oraz z ubezpieczeniem społecznym w Hiszpanii.

17. NOTA SIMPLE – wypis z rejestru nieruchomości.

18. PADRON(Padron Municipal – rejestr ludności w każdej miejscowości) meldunek, zameldowanie.

19. PRIMERA OCUPACIÓN – (dla nowej nieruchomości) Pierwsza koncesja SEGUNDA OCUPACIÓN (dla nieruchomości z rynku wtórnego) na zajęcie to dokument wydawany przez administrację po sprawdzeniu, że budowa lub mieszkanie zostało wykonane zgodnie z projektem robót technicznych, który został przedstawiony radzie miasta i spełnia normy przeznaczenia do użytku mieszkalnego.

20. SUMA – autonomiczny lokalny organ hiszpański stworzony do zarządzania podatkami miejskimi. To z tego urzędu otrzymujemy korespondencyjne nakazy podatkowe lub możemy je odebrać czy zlecić polecenie zapłaty z naszego konta. Suma zarządza podatkami od nieruchomości i gruntów corocznym IBI, od pojazdów, podatek od ścieków oraz wszystkie mandaty, kary drogowe i administracyjne, wszelkie podatki lokalne (miejsca nie parkingowe czy postojowe żółte krawężniki).

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania czy potrzebują indywidualnego wsparcia przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii zapraszamy do kontaktu

.