Art-Vida a prawo Unii Europejskiej

Działalność Art-Vida na tle uregulowań UE

 

Jakiekolwiek prawnie określone procedury w danym kraju, mają swoją instancję odwoławczą. Nad wszystkimi regulacjami nadrzędne jest prawo europejskie. Specjaliści Art-Vida są na bieżąco ze zmieniającymi się jego przepisami.

 

Ze względu na międzynarodowy charakter świadczonych przez Art-Vida usług na terenie Unii Europejskiej, aspektem wymaganym jest rzetelna i bieżąca znajomość zapisów umów i traktatów UE. Regulują one jednolite prawo do przebywania i zamieszkiwania na terenie UE, przenoszenia praw jednostek pomiędzy krajami. 

 

Wielokrotnie prawa nadrzędne UE zostają zapomniane przez obywateli, jak i ignorowane przez urzędników często bez podstawowej wiedzy w tym temacie. Wyegzekwowanie własnych praw często nawet bez ich znajomości i w dodatku samodzielnie jest często trudnym procesem,  zwłaszcza w obcym kraju i bez znajomości języka. Doradztwo Art-Vida posiada wieloletnie doświadczenie i niejedną rozwiązaną sprawę z korzyścią dla Klienta.

 

Sprawy wymagające wielu formalności niejednokrotnie są bardzo zawiłe i uciążliwe dla obu stron – dobra i skuteczne rozwiązanie wymaga konsultacji kilku specjalistów i wypracowania odpowiedniej drogi. Dzięki współpracy z placówkami Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za zapewnienie gwarantowanych przez traktaty Wspólnoty EU swobód, odpowiedzialnie i skutecznie klarujemy kwestie sporne.

 

W imieniu naszych Klientów składamy odpowiednie  wnioski w placówkach UE, w instytucjach publicznej służby zdrowotnej czy ubezpieczeń społecznych w kraju pochodzenia jak i w nowym kraju UE. W praktyce Obywatele UE mają wiele praw i przywilejów m.in.. prawo do stałej publicznej  opieki medycznej w Hiszpanii,  nie  tylko w nagłych wypadkach. Zalicza się także prawo przeniesienia ulokowanych w ZUS składek zdrowotnych, prawa do renty, emerytury i zasiłków czy prawo do transferu wypłacanych nam środków finansowych z Urzędów naszego kraju do kraju UE.

 

W Hiszpanii Urzędy i instytucje mają swoje zwyczaje i metody, które są ściśle respektowane. Na wszystkie wizyty interesanci umawiają się w systemie internetowym, co często może utrudniać realizację spraw nawet dyskryminować obywateli z innych krajów UE.  

 

NASZA REKOMENDACJA

 

Zalecamy Państwu bycie na bieżąco z prawami obywatela UE – wiarygodnym źródłem wiedzy jest poradnik UE, która jest podzielony na sekcje wielu dziedzin życia – kwestie rodzine,  ubezpieczenia, edukacja, podatki i zagadnienia dla przedsiębiorców w ramach UE.

https://european-union.europa.eu/index_pl

 

Wiele spraw naszych klientów oddajemy do instytucji SOLVIT. Jest to bezpłatne wsparcie dla obywateli UE, organ ten przypomina urzędom o respektowaniu i przestrzeganiu przepisów w ramach UE 

https://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htm

 

Przeczytaj dział https://ec.europa.eu/solvit/problems-solved/index_pl.htm, znajdziesz formalną odpowiedź na Twoje pytanie w zakresie przepisów Unii wraz z podstawa prawną.