Numer N.I.E (NIE) w Hiszpanii, Numer Obcokrajowca w Hiszpanii. Po co jest potrzebny numer NIE w Hiszpanii?

Do czego obowiązkowy jest numer NIE podczas pobytu w Hiszpanii?

Kupujesz nieruchomość w Hiszpanii? Otwierasz biznes w Hiszpanii? Jeżeli tak, to potrzebujesz numeru NIE.

Przebywając na terenie Hiszpanii dłużej niż 3 miesiąca, jak i wtedy kiedy chcemy dokonać czynności formalnych w sprawach biznesowych, inwestycyjnych czy społecznych, musimy posiadać numer NIE.

Numer N.I.E jest niezbędny przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii (wymagany również przy wynajmie nieruchomości).

Numer identyfikacji obcokrajowca (Número de Identidad de Extranjero). Najprościej tłumacząc Obcokrajowcom to odpowiednik naszego numeru identyfikacyjnego w kraju zamieszkania czyli hiszpański odpowiednik np. PESEL czy NIP ( wg. w polskiej administracji). Przewidziany jest do identyfikacji obcokrajowców w Hiszpanii dzięki któremu obcokrajowcy mogą załatwić wiele spraw natury urzędowej i przeprowadzić transakcje finansowe w Hiszpanii.

Numer będzie potrzebny do otwarcia konta bankowego w bankach hiszpańskich, podjęcia pracy na terenie tego kraju, kupna, czy nawet wynajmu nieruchomości, samochodu oraz rejestracji numeru telefonicznego i zakupie luksusowych dóbr w Hiszpanii i na terytorium całej Hiszpanii, włącznie z Wyspami Kanaryjskimi, na Teneryfie, na Majorce i na pozostałych wyspach na Balearach

Dokument ten nie jest jednak dokumentem tożsamości, dlatego będzie ważny tylko przy okazaniu z naszym dowodem osobistym lub paszportem.

Poniższe informację dotyczą osób posiadających obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej (z Szwajcarii oraz krajów członkowskich w Porozumieniu EOG).

Jak uzyskać numer NIE w Hiszpanii? Procedura, formalności dokumenty do pobrania numeru NIE

Przygotuj dokumenty do numeru NIE:

 1. Rejestracja wizyty(cita) na stronie Hiszpańskiej Instytucji (Terminy podawane są z miesięcznym lub nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem)
 2. Potwierdzenie rejestracji wizyty z numerem rezerwacji
 3. Wniosek (solicitud) wypełniony formularz EX 15 (we wniosku trzeba wpisać motyw ubiegania się np. otwarcie konta bankowego lub kupno nieruchomości w Hiszpanii.
 4. Paszport lub dowód osobisty ważny i jego kopia
 5. Zdjęcia paszportowe
 6. Druk opłaty wygenerowany ze strony urzędu hiszpańskiego
  w 3 egzemplarzach (TASA)
 7. Uiścić opłatę w banku około 10 euro (wybierz punkt “Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado.“)

Rezydencja w Hiszpanii – Pozwolenie na pobyt w Hiszpanii. Do czego potrzebna jest rezydencja w Hiszpanii?

Przeprowadzasz się do Hiszpanii? Planujesz, chcesz zamieszkać w Hiszpanii?
Wyjeżdżasz do Hiszpanii do pracy studia, emerytura czy po prostu żyć w Hiszpanii

Jeśli planujemy zamieszkać w Hiszpanii na stałe, warto ubiegać się o prawo pobytu czyli rezydencje w Hiszpanii.

Równoznacznie kiedy przebywamy ponad trzy miesiące w roku na terytorium Hiszpanii, zgodnie z prawem musimy zarejestrować nasz pobyt tym samym – ubiegać się o certyfikat hiszpańskiego pobytu, jeśli jesteś obywatelem UE.

Nasza obecność zostaje wtedy zarejestrowana w Hiszpanii, oficjalnie zyskujemy prawa i przywileje podobne do obywateli Hiszpanii co ułatwia wiele spraw formalnych i codziennych. Przy ubieganiu się o status rezydenta w Hiszpanii trzeba przedstawić swoją stabilną sytuację ekonomiczną np. posiadanie zatrudnienia w Hiszpanii lub otwartej działalności gospodarczej. Jeśli nasza działalność zawodowa poza Hiszpanią umożliwia nam pobyt w Hiszpanii wtedy trzeba wykazać środki na rachunku bankowym w hiszpańskim koncie. W przypadku pracowników kontraktowych czy emerytów w krajach UE, którzy mają w swoim kraju prawo do opieki publicznej zdrowotnej, można transferować usługi publiczne w ramach prawa UE, załączając odpowiedni wniosek ze swojego kraju wydany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Posiadanie rezydencji umożliwia zapis dzieci do szkoły, korzystniejsze oferty bankowe przy kredytach czy prowadzeniu konta oraz wydanie nam publicznej karty zdrowia.

Pierwsza zielone kartka z rezydencją jest ważna przez okres 5 lat. Po tym czasie możemy zgłosić się ponownie o wydanie już stałej rezydencji.

Pobyt w Hiszpanii na stałe a Rezydencja Podatkowa w Hiszpanii
Ważne tutaj wspomnieć, że nasz, pobyt w Hiszpanii trwający 183 dni w roku nakłada na nas obowiązek podatkowy w Hiszpanii jesteśmy rezydentem podatkowym w tym kraju.

 

Jak uzyskać Rezydencję w Hiszpanii? Procedura, formalności dokumenty do pobrania zielonej karty w Hiszpanii

Procedura rezydencji dla przedsiębiorców, pracowników i emerytów w krajach poza Hiszpanią (Unii Europejska) i w Hiszpanii

Masz dochód z poza Hiszpanii a żyjesz w Hiszpanii, uzyskaj rezydencję dla Ciebie i członków rodziny. Przygotuj dokumenty do rezydencji:

 1. Rejestracja (cita) na stronie Hiszpańskiej Instytucji (Terminy podawane są z miesięcznym lub nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem)
 2. Potwierdzenie rejestracji wizyty z numerem rezerwacji
 3. Wniosek (solicitud) wypełniony formularz EX 18 (we wniosku trzeba wpisać motyw ubiegania się np. otwarcie konta bankowego lub kupno nieruchomości w Hiszpanii.
 4. Zameldowanie (Enpadramiento) w naszej hiszpańskiej nieruchomości z Urzędu Miasta (Ayuntamiento)
 5. Paszport lub dowód osobisty ważny i jego kopia
 6. 2 zdjęcia paszportowe
 7. Druk opłaty wygenerowany ze strony urzędu hiszpańskiego w 3 egzemplarzach (TASA)
 8. Uiścić opłatę w banku około 15 euro wybierz punkt “Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión.“)

Oraz dodatkowe dokumenty zależne od naszej sytuacji zawodowej:

a. Zatrudnienie w Hiszpanii lub Działalność gospodarcza w Hiszpanii

 • Oryginał i kopia podpisanej umowy z pracodawcą, (Vida Laboral)
 • Dokumenty otwarcia autonomo (Declaración de alta)

b. Rezydencja bez działalności w Hiszpanii (dochód z zagranicy)

 • Wyciąg z naszego konta w banku w Hiszpanii z kwotą co najmniej 7 tysięcy euro na każdego członka naszej rodziny włącznie z nieletnimi)
 • Potwierdzenie wykupienia prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego dla wszystkich członków naszej rodziny na okres przynajmniej 1 roku. (z płatnością jednorazową)
 • Możemy dodatkowo przedstawić dokumenty uzupełniające przetłumaczone na język hiszpański świadczące o naszym statusie majątkowym.

c. Rezydencja na emeryturze w Hiszpanii lub freelancer (firma zarejestrowana w Polsce) pracownik pracujący zdalnie zatrudniony na umowę o pracę

 • Zaświadczenie z pracy lub w przypadku emeryta lub freelancera czy właściciela spółki z ZUSU o naszej formie podleganiu ubezpieczeniom społecznym (wcześniej musimy powiadomić ZUS lub przez płatnika o zmianie adresu zamieszkania)
 • Wykaz z konta Hiszpańskiego o wpływaniu dochodu na konto
 • Ubezpieczenie zdrowotne transfer z Polski – karta S1 lub roczne ubezpieczenie zdrowotne prywatne wykupione w Hiszpanii

d. Członek rodziny (pozostający na utrzymaniu rodziny składającej wniosek o rezydencję z jednego z powyższych tytułów)

 • Potwierdzenie powiązań rodzinnych (akt małżeństwa i/lub urodzenia dzieci) z osobą z rodziny, która wcześniej uzyskała rezydencję. (Należy w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego pobrać Europejski Akt nie musimy go wówczas tłumaczyć na język hiszpański.)

Rezydencja Numer NIE a Rezydencja w Hiszpanii – różnice formalne pomiędzy dokumentami.

Kolejność występowania o dokumenty dla obcokrajowców w Hiszpanii

Nie sposób mówić o numerze N.I.E. nie połączyć tematu i rozszerzyć o kolejny dokument przeznaczony dla obcokrajowców w Hiszpanii – rezydencja w Hiszpanii

Na forach, blogach grupach Facebook obcokrajowcy poszukują bliższych informacji i często temat nie jest zgłębiony lub są wprowadzani w błąd przez innych Obcokrajowców, którzy nie rozumieją dobrze statusu każdego dokumentu.

Oba dokumenty stale są mylone, a nazwy i uprawnienia stosowane są nieprawidłowo lub zamiennie. Obcokrajowcy nie do końca rozumieją uprawnienia i zakres każdego z tych dokumentów.

Rezydencja jest potwierdzeniem naszego stałego pobytu w Hiszpanii, uprawnia do korzystania np. z publicznej służby zdrowia, na dokumencie rezydencji widnieje nasz numer identyfikacyjny czyli nr. NIE

Nadanie nr N.I.E potwierdza się przez wydanie zaświadczenia dla nas z wypisaniem naszych danych personalnych oraz oczywiście podanie nadanego numeru. Natomiast uzyskanie rezydencji to uzyskanie dokumentu w formie małej karteczki wielkości dowodu osobistego na nabłyszczanym zielonym (specjalnie sporządzonym do tego papierze) gdzie umieszone jest nasze imię i nazwisko, nr N.I.E. orasz nasz adres zamieszkania hiszpański.
O numer NIE z rezydencją, w postaci zielonej karty, będziemy się starać, kiedy od razu chcemy na stałe zamieszkać w Hiszpanii. W każdej innej sytuacji wystarczy tylko nadanie samego numeru NIE jak powyżej.

Nie sposób mówić o numerze N.I.E. nie połączyć tematu i rozszerzyć o kolejny dokument przeznaczony dla obcokrajowców w Hiszpanii – rezydencja w Hiszpanii

Na forach, blogach grupach Facebook obcokrajowcy poszukują bliższych informacji i często temat nie jest zgłębiony lub są wprowadzani w błąd przez innych Obcokrajowców, którzy nie rozumieją dobrze statusu każdego dokumentu.

Oba dokumenty stale są mylone, a nazwy i uprawnienia stosowane są nieprawidłowo lub zamiennie. Obcokrajowcy nie do końca rozumieją uprawnienia i zakres każdego z tych dokumentów.

Rezydencja jest potwierdzeniem naszego stałego pobytu w Hiszpanii, uprawnia do korzystania np. z publicznej służby zdrowia, na dokumencie rezydencji widnieje nasz numer identyfikacyjny czyli nr. NIE

Nadanie nr N.I.E potwierdza się przez wydanie zaświadczenia dla nas z wypisaniem naszych danych personalnych oraz oczywiście podanie nadanego numeru. Natomiast uzyskanie rezydencji to uzyskanie dokumentu w formie małej karteczki wielkości dowodu osobistego na nabłyszczanym zielonym (specjalnie sporządzonym do tego papierze) gdzie umieszone jest nasze imię i nazwisko, nr N.I.E. orasz nasz adres zamieszkania hiszpański.

O numer NIE z rezydencją, w postaci zielonej karty, będziemy się starać, kiedy od razu chcemy na stałe zamieszkać w Hiszpanii. W każdej innej sytuacji wystarczy tylko nadanie samego numeru NIE jak powyżej. Jeśli przygotowujemy wyjazd do Hiszpanii na stały pobyt , najlepiej od razu złożyć wniosek na Rezydencję a numer NIE otrzymamy za jednym razem już na zielonej kartce.

Rezydencja i numer Nie w Hiszpanii - Hiszpania Nieruchomości

Potrzebujesz numeru N.I.E. zanim przyjedziesz do Hiszpanii?
Złóż wniosek w Ambasadzie w Hiszpanii w Warszawie lub w swoim kraju przebywania.

Załatwiasz formalności w Hiszpanii, odbierasz spadek lub załatwiasz inne sprawy notarialne, sądowe czy rodzinne będą wymagać N.I.E. – zgłoś się do Ambasady.

Zależy Ci przed przyjazdem do Hiszpanii uzyskać numer NIE to możesz wystąpić do Ambasady Hiszpanii w Polsce z wnioskiem (takim samym i zachowaniem procedury jak w Hiszpanii, opłaty dokonujemy na miejscu w Warszawie. Ambasada wysyła nasz wniosek do Hiszpanii i po około 3 tygodniach otrzymujemy numer N.I.E. drogą elektroniczną.

Tak samo sprawa wygląda dla obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Niemczech. I we wszystkich innych krajach Europy . Można wyrobić numer N.I.E w Ambasadzie Hiszpanii we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zadzwoń lub napisz do ambasady i zapytaj się o szczegóły wyrobienia numeru N.I.E w chwili obecnej. Nie zawsze informacje podawane na stronach internetowych są aktualne i dobrze dopytać o godziny przyjmowania interesantów.

NASZA REKOMENDACJA – Dowiedz się jak pomagamy naszym Klientom w Hiszpanii?

Dla naszych Klientów zakupujących nieruchomość w Hiszpanii korzystających z naszej usługi kompleksowej opieki, uzyskujemy numer N.I.E. po rezerwacji nieruchomości. W dniu rezerwacji nieruchomości lub wcześniej otwieramy dla Klienta konto bankowe bez wymogu nr N.I.E. (by Klient mógł wcześniej przetransferować środki finansowe na swoje hiszpańskie konto)

Będąc pod naszą opieką oszczędzasz czas, zarezerwujemy termin NIE dla Ciebie a wniosek może złożyć w Twoim imieniu Adwokat.

Numer N.I.E uzyskujemy również dla Klientów w trybie ekspresowym zapytaj nas o tą usługę bezpośrednio kontaktując się z nami.

Asystujemy naszych klientów także podczas składania dokumentów na rezydencję w Hiszpanii lub pomagamy uzyskać wszystkie potrzebne dokumenty dostosowane do Klienta sytuacji rodzinno-zawodowej.

Jeżeli mówisz w języku hiszpańskim, osobiście możesz udać się na posterunek policji (Policia Nacional) i złożyć sobie samemu numer NIE. Pamiętaj, że musisz uzbroić się w cierpliwość, rezerwując terminy, często trzeba kilkakrotnie szukać w innych miastach Hiszpanii w lub czekać na termin kilka miesięcy i dostosować się do wolnej daty. Jeśli o numer N.I.E czy Rezydencję wnioskują 2 osoby lub więcej (para, małżeństwo, rodzina z dziećmi) i chcą na ten sam dzień zaplanować wizytę, bardzo ciężko jest to zrobić, a wręcz niemożliwe kiedy jesteśmy w Hiszpanii w ograniczonym czasie np. podczas urlopu.

AKTUALIZACJA z dnia 26 sierpień 2020

Wszystkie umówione wizyty w sprawie rezydencji czy numeru N.I.E. odbywają według powyższego trybu czyli bez zmian, absolutnie nic nie jest wstrzymane.

Obecnych naszych Klientów bez problemu umawiamy na nowe terminy na Policji.

W momencie wprowadzenia jakichkolwiek zatwierdzonych dniach poinformujemy o tym.

.