Procedura Apostille – krok po kroku

nieruchomości w Hiszpanii - doradztwo

Klauzula Apostille i jej znaczenie formalne  w relacji  międzynarodowej np. Polska – Hiszpania.

 

Ważną kwestią zważając szczególnie na obecną sytuację epidemiologiczną w Europie jest zobowiązanie do dokonywania coraz większej ilości spraw formalnych w swoim kraju. Zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z rynkiem obrotu nieruchomościami. Zważywszy na tą sprawę, wiele spraw urzędowych, które wiążą się z przekazaniem dokumentów w struktury innych państw (między innymi do takich dokumentów należy udzielenie pełnomocnictwa) będzie wymagało potwierdzenia autentyczności, innymi słowy – apostille. 

 

Czym jest klauzula apostille?

 

Apostille jest bezpretensjonalnie rodzajem poświadczenia tego, iż dany dokument, który wykorzystujemy nie jest sfałszowany. Dzięki temu możemy w pełni prawnie posługiwać się nim za granicą. Apostille uzyskujemy w formie stempla lub naklejki na właściwym dokumencie, który był rozpatrywany pod względem autentyczności. 

 

Procedura uzyskania Apostille dla polskich dokumentów

 

Sprawę dotyczącą klauzuli apostille nadawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych można załatwić osobiście lub korespondencyjnie. Należy pamiętać o tym, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej zawieszone jest przyjmowanie interesantów w urzędzie i przekazywanie wniosków o apostille odbywa się wyłącznie drogą korespondencyjną. Wiąże się to z przesłaniem wniosku o apostille (dostępny jest on na stronie internetowej MSZ oraz w Dziale Legalizacji MSZ). Oprócz wniosku o apostille oraz dokumentów, które mają zostać poświadczone należy załączyć w formie kopii przelewu bankowego potwierdzenie wcześniej wniesionej opłaty skarbowej, która wynosi 60 zł za każdy poświadczony dokument oraz dołączyć informacje o adresie zwrotnym. 

Za dokumenty, które wymagają poświadczenia apostille uważa się akty stanu cywilnego, akty notarialne,  dokumenty sądowe, administracyjne i zaświadczenia urzędowe, które są umiejscowione bezpośrednio na prywatnych dokumentach. 

Istnieją również dokumenty, które wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia zanim złożą Państwo wniosek o Apostille. Są to w szczególności akty notarialne i sądowe. Oznacza to, że aby apostille mogła zostać nadana, uprzednio dokument musi zostać poświadczony przez odpowiedni sąd okręgowy, do którego muszą Państwo udać się w celu uzyskania uwierzytelnienia.

 

Jakie dokumenty nie wymagają klauzuli apostille?

 

W oparciu o rozporządzenie unijne  które weszło w życie we wszystkich państwach UE  od 16. lutego 2019r. w sprawie dokumentów urzędowych, sporządzono wykaz dokumentów, które nie potrzebują już legalizacji lub pieczęci potwierdzającej autentyczność (apostille). 

Na mocy tejże ustawy unijnej, która wprowadza prostsze procedury wzajemnego uznawania dokumentów w całej UE około 40 dokumentów nie wymaga już legalizacji czy apostille, wystarczające jest tylko poproszenie o wystawienie dokumentu na druku europejskim. 

 

Oto lista ważniejszych dokumentów, które nie wymagają legalizacji lub apostille na terenie Unii Europejskiej:

 

 1. akt urodzenia,
 2. akt małżeństwa, 
 3. akt zgonu,
 4. zaświadczenie o stanie cywilnym,
 5. zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego lub partnerskiego,
 6. zaświadczenia o imieniu i nazwisku,
 7. zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu
 8. zaświadczenia/akty dotyczących separacji, rozwodu i unieważnienia małżeństwa,
 9. zaświadczenia/akty dotyczących rozwiązania i unieważnienia związku partnerskiego,
 10. dokument poświadczający pochodzenie dziecka,
 11. dokumenty dotyczący spraw adopcji,
 12. zaświadczenie o miejscu zamieszkania,
 13. zaświadczenie o miejscu zameldowania,
 14. zaświadczenie o niekaralności wydane przez kraj pochodzenia.

 

NASZA REKOMENDACJA

 

Zapraszamy do kontaktu przeanalizujemy Twoje dokumenty oraz sytuację. Wyjaśnimy i pomożemy płynnie przejść przez procedurę uzyskania apostille, a nasz tłumacz przysięgły przetłumaczy dokumenty. Bywa, że urzędy hiszpańskie mimo, dyrektywy UE żądają klauzuli apostille skontaktuj się pomożemy doprowadzić sprawę do rozwiązania.