Tłumaczenia dokumentów w Hiszpanii

nieruchomości w Hiszpanii - doradztwo

Kwestią niezwykle istotną przy jakichkolwiek formalnościach jest język składanych dokumentów. Dotyczy to wniosków, wpisów, dokumentów rejestracyjnych, akt osobistych itp. Jakie więc muszą być tłumaczone? Na korzyść dla zainteresowanego – nie wszystkie.

 

Według dyrektywy Unii Europejskiej, akt osobistych nie tłumaczymy – zamiast tego pobiera się dany dokument w wersji europejskiej (w języku angielskim).

Pozostałe tłumaczenia pisemne czy ustne kierowane do do instytucji i urzędów, wymagane są przez tłumacza oficjalnego lub często przysięgłego. 

 

Lista tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę w Polsce 

Lista tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę w Hiszpanii 

 

Nasza rekomendacja

Zwracajmy uwagę komu zlecić tłumaczenie nawet jeśli jest to tłumaczenie tylko dla nas, Warto dokonać weryfikacji nie tyle co na potrzeby urzędowe, a dla naszego spokoju. Ważne, żeby nie tylko polegać na osobie  znającej hiszpański, ale spojrzeć szerzej – czy dana osoba jest zaznajomiona  z tematem/branżą, czy występuje konflikt interesów. Powinna być to osoba z którą współpracujemy i działa niezależnie. Zdecydowanie nie może być to pracownik biura pośredniczącego w zakupie nieruchomości i bez uprawnień.

 

Bardzo często w takich sytuacjach zadbać o osobę, która będzie nas reprezentowała lub skontaktować się z tłumaczem przysięgłym. 

 

Takie instytucje jak banki zawsze należy dopytać o obligatoryjność angielskiej wersji dokumentu.

Niektóre urzędy i instytucje w Hiszpanii honorują dokumenty w języku angielskim  (zamiast hiszpańskim).

 

Art-Vida a usługa tłumaczenia dokumentów                                                                                                                                                                          

 

Tłumaczymy wszystkie dokumenty  z  języka Klienta (ojczystego) na język hiszpański oraz na odwrót. Na co dzień pracujemy z obiema wersjami językowymi dokumentów wydanych przez  Urzędy Hiszpańskie, działamy dla Twojego bezpieczeństwa i komfortu.

 

Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi zamieszkałymi i zarejestrowanymi na terenie Hiszpanii, dla uniknięcia zbędnych formalności, a przede wszystkim czasu. Najlepszym wyborem jest skorzystanie z usług tłumacza w kraju dokonywania czynności urzędowych.

W gronie naszych specjalistów są Tłumacze Przysięgli z uprawnieniami w Hiszpanii, jak i w Twoim kraju.