Ubezpieczenia w Hiszpanii – rodzaje, formalności, koszty

nieruchomości w Hiszpanii - doradztwo

 

PO CO SIĘ UBEZPIECZAĆ?

 

Wszelkim zdarzeniom losowym, których się obawiamy nie sposób zapobiec, można natomiast się na nie przygotować. Idea ubezpieczeń opiera się o tzw. transfer ryzyka. Co to znaczy? Płacąc składkę przenosisz odpowiedzialność za skutki losowych wydarzeń na ubezpieczyciela. Posiadanie ubezpieczeń stanowi, obok uzyskania płynności finansowej priorytet, na którym nie powinno się oszczędzać. Dopiero po wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia możemy myśleć o inwestowaniu i pomnażaniu majątku.

 

 

UBEZPIECZENIE PUBLICZNE – jeżeli jesteś rezydentem

 

Państwowa opieka zdrowotna w Hiszpanii przysługuje każdemu, kto jest rezydentem i pracuje w Hiszpanii. Aby uzyskać dostęp do świadczeń w ramach publicznej służby zdrowia, konieczne jest wyrobienie dwóch dokumentów Número de la Seguridad Social oraz Tarjeta Sanitaria Individual.

Número de la Seguridad Social czyli Numer Ubezpieczenia Społecznego jest wykorzystywany do pobierania składek na opiekę medyczną z wynagrodzenia. Dokument ten należy przekazać pracodawcy, po którego stronie będzie leżało pobieranie z pensji należnych składek. Tarjeta Sanitaria Individual czyli karta zdrowia upoważnia natomiast do otrzymania świadczeń. Za każdym razem, kiedy potrzebujesz pomocy lekarza lub musisz wykupić lekarstwa na receptę musisz okazać kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Uzyskanie ubezpieczenia społecznego pozwoli Ci na: 

 1. dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej
 2. zabezpieczenie chorobowe i zdrowotne
 3. otrzymanie opieki macierzyńskiej, ojcowskiej
 4. otrzymanie zasiłku rodzinnego
 5. wypłatę emerytury, renty
 6. uzyskanie świadczeń inwalidzkich

 

Jak wyrobić Número de la Seguridad Social?

 

Sposób uzyskania ubezpieczenia społecznego różni się, w zależności od rodzaju zatrudnienia:

Pracownicy – są rejestrowani do urzędu ubezpieczenia społecznego przez swojego pracodawcę
Samozatrudnieni – muszą zarejestrować się samodzielnie.

 

Dokument możesz otrzymać udając się z wymienionymi poniżej dokumentami do  najbliższego urzędu Tesoreria General de la Seguridad Social (w niektórych urzędach aby wyrobić numer konieczny będzie hiszpański numer telefonu) lub online, poprzez stronę Seguridad Social jeśli dysponujesz cyfrowym certyfikatem wydanym przez Tesoreria General de la Seguridad Social. Strona ta jest dostępna tylko po hiszpańsku, jeśli więc nie mówisz w tym języku, poproś kogoś o pomoc lub wybierz się do stacjonarnego urzędu.

 

Potrzebne dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy TA1 można pobrać ze strony Securidad Social. Pierwsza strona zawiera instrukcję uzupełniania wniosku. Musisz uzupełnić tylko puste pola na drugiej stronie, sekcja 1 (Datos del solicitante) i sekcja 3 (Datos relativos a la notificación). Nie zapomnij o wpisaniu miejsca (lugar), daty (fecha) i o podpisaniu się (firma) na dole strony.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość – paszport, dowód osobisty, prawo jazdy lub NIE (Número de Identificación de Extranjero).
 3. Kopia umowy o pracę/praktyki – formalnie taki dokument nie jest wymagany, ale możesz trafić na urzędnika, który nie będzie chciał Ci pomóc, jeśli nie będziesz go mieć ze sobą.

 

Co dalej?

Po wyrobieniu Numeru Ubezpieczenia Społecznego należy ubiegać się o Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) czyli publiczną kartę zdrowia. By ją wyrobić musisz udać się z numerem ubezpieczenia, potwierdzeniem zameldowania oraz dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport, numer NIE lub prawo jazdy)  do najbliższego Centro Salud, czyli placówki ochrony zdrowia.

 

Posiadając Número de la Seguridad Social i Tarjeta Sanitaria Individual w razie potrzeby otrzymasz niezbędną pomoc medyczną, z wyłączeniem usług stomatologicznych. Warto wspomnieć, że za każdym razem, kiedy potrzebujesz pomocy lekarza lub musisz wykupić lekarstwa na receptę, musisz okazać kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Czy ubezpieczenie publiczne przysługuje w innych przypadkach niż osoba zatrudniona w Hiszpanii?

Tak. Ubezpieczenie publiczne przysługuje także osobom, które są rezydentami Hiszpanii niedawno rozwiedzionymi z partnerem zarejestrowanym w systemie zabezpieczenia społecznego, dzieciom i kobietom w ciąży posiadającym rezydenturę hiszpańską, osobom poniżej 26 roku życia studiującym w Hiszpanii oraz emerytom i rencistom.

 

Dostęp do bezpłatnej państwowej opieki medycznej jest zagwarantowany osobom mieszkającym i pracującym w Hiszpanii oraz emigrantom, którzy są:

 1. rezydentami, pracują w Hiszpanii i opłacają składki na ubezpieczenie społeczne
 2. rezydentami hiszpańskimi, którzy niedawno się rozwiedli lub pozostają w separacji, a partner jest zarejestrowany w systemie ubezpieczenia społecznego
 3. dziećmi mieszkającymi w Hiszpanii
 4. osobami studiującymi w Hiszpanii i mający mniej niż 26 lat
 5. emerytami
 6. osobami przebywającymi w Hiszpanii i posiadają kartę EKUZ
 7. mieszkańcami Hiszpanii.

 

Prawo bezpłatnej pomocy medycznej posiadają również kobiety w ciąży, które są rezydentkami w Hiszpanii. Mają one dostęp do pełnej opieki medycznej (lekarzy, położnych, badań czy do rozwiązania ciąży). Warto pamiętać, że jeśli nie przysługuje nam prawo do bezpłatnej opieki państwowej, to musimy we własnym zakresie zorganizować sobie dostęp do opieki zdrowotnej- w tym przypadku prywatnej. Inaczej wygląda możliwość skorzystania z publicznej opieki medycznej przez dzieci. W Hiszpanii, dzieci do 15 lat mają zapewnioną bezpłatną pomoc zdrowotną. Odbywa się to w ramach ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Obowiązki z tytułu ubezpieczenia społecznego. 

 

Ubezpieczenie społeczne wiąże się z koniecznością odprowadzania pewnej kwoty do systemu ubezpieczeń. Kwota jest zależna również od rodzaju zatrudnienia, a także od zarobków. Wyróżnia się jednak minimalne i maksymalne kwoty wpłacane w ramach składki. Standardowa składka dla pracowników jest opłacana w około 24% przez pracodawcę.

Emeryci i renciści mieszkający w Hiszpanii

Warunkiem korzystania z usług w ramach publicznej opieki medycznej w Hiszpanii jest posiadanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej — formularz S1 (dawniej E 121). Dokument ten jest wydawany przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym emeryt bądź rencista objęty jest systemem ubezpieczeń zdrowotnych.

 

 

UBEZPIECZENIE PRYWATNE W HISZPANII

 

W porównaniu do nadwiślańskiego kraju, szpitale i kliniki prywatne w Hiszpanii istnieją dużo dłużej. Są wyposażone tak samo dobrze lub lepiej niż placówki publiczne dlatego wiele osób planujących pobyt w Hiszpanii decyduje się na zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieje kilka wiodących ubezpieczycieli, których oferta zawiera różnego rodzaju pakiety od najbardziej podstawowych do obejmujących nawet zabiegi tak specjalistyczne jak przeszczep szpiku kostnego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe takie jak Generali, Sanitas czy Adeslas oferują klientom tzw. kalkulatory taryf, dzięki którym zainteresowani mają możliwość przeprowadzić symulację cen różnych ofert w zależności od indywidualnych potrzeb. Średnio miesięczny koszt kompletnego ubezpieczenia prywatnego Hiszpanii to około 55 €.

Warto zorientować się czy w zakres świadczeń oferowanych przez towarzystwo wliczone jest ubezpieczenie stomatologiczne. Jak pisaliśmy wyżej, w Hiszpanii publiczna opieka zdrowotna nie dotyczy usług dentystycznych, dlatego warto mieć w pogotowiu ubezpieczeniowe remedium na dokuczliwego zęba czy kłopoty z dziąsłami.

 Przykładowa oferta ubezpieczenia prywatnego zawiera:

 1.  medyczne (zaczynające się od 18 euro)
 2. stomatologiczne
 3. na życie
 4. od wypadku
 5. hospitalizacji
 6. zwierząt
 7. podróży

 

 

KARTA EKUZ – jeżeli nie jesteś rezydentem

 

EKUZ – to skrót Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument, dzięki, któremu mamy dostęp do leczenia na terenie Unii Europejskiej lub EFTA. Leczenie w większości przypadków odbywa się bezpłatnie, ale jeśli w danym państwie w publicznym systemie opieki zdrowotnej jest przewidziana opłata za jakieś badanie dla obywateli tego kraju, my również za nie będziemy musieli zapłacić. Jest to związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej w danym kraju na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele.  W Hiszpanii pomoc medyczna w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalach oraz transport na terenie kraju jest darmowy. Warto jednak pamiętać, że nie każdy element pomocy lekarskiej, nawet z EKUZ jest bezpłatny. W Hiszpanii zapłacimy przede wszystkim za leczenie stomatologiczne (100%) oraz za leki. Dodatkowo w całości musimy pokryć koszty związane z transportem powrotnym do Polski.

Bezpłatna pomoc z EKUZ jest dostępna jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce (czyli jesteś osobą ubezpieczoną lub jeśli jesteś osobą nieubezpieczoną, ale posiadającą prawo do leczenia, dzięki szczególnym uprawnieniom jak np. dzieci do lat 18) oraz jeśli korzystasz z publicznego systemu ochrony zdrowia w Hiszpanii oraz potrzebujesz nieplanowanej, niezbędnej pomocy.

 

Co zapewnia EKUZ?

Z EKUZ otrzymasz w Hiszpanii niezbędną pomoc medyczną w ramach opieki publicznej oraz w razie konieczności transportu do szpitala. Po pomoc możesz udać się do placówek takich jak:

 1. pogotowia (Servicio de Urgencias),
 2. przychodni (Ambulatorio, Consultorio),
 3. ośrodka zdrowia (Centro de Salud),
 4. Szpitala

 

Udzielający pomocy lekarz ocenia stan zdrowia zagranicznego pacjenta oraz, biorąc pod uwagę planowany okres pobytu w Hiszpanii planuje leczenie. W razie zagrożenia zdrowia pacjent z Polski posiadający kartę EKUZ ma prawo do takich samych świadczeń w hiszpańskiej publicznej służbie zdrowia jak obywatele Hiszpanii, na takich samych jak oni zasadach. Częściowo refundowane (40-60%) w ramach EKUZ są również leki na receptę, wypisane przez przedstawiciela publicznej opieki zdrowotnej.

Leczenie z EKUZ w Hiszpanii

Chcąc skorzystać z pomocy medycznej w Hiszpanii należy zgłosić się do najbliższej placówki państwowej służby zdrowia  wraz z EKUZ oraz dowodem osobistym lub paszportem. Warto również pamiętać, żeby wyrazić zgodę na leczenie zgodne z przepisami Unii Europejskiej oraz gdy jest to możliwe poprosić o salę wieloosobową. W przeciwnym razie zostaniesz uznany za pacjenta prywatnego. Jednak w sytuacji, gdy jest to leczenie ratujące życie, nawet jeśli odbywa się ono w placówkach prywatnych, pacjent samodzielnie nie pokrywa kosztów.

Czego EKUZ nie obejmuje?

Przede wszystkim świadczeń w ramach prywatnej opieki zdrowotnej oraz usług stomatologicznych. Za zabiegi dentystyczne w Hiszpanii płaci się z własnej kieszeni i nie są to niskie koszta. Leczenie kanałowe zęba to koszt od 200 € do 300 €, a założenia plomby – od ok. 50 € do ok. 120 €. Dlatego też warto pomyśleć o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej obejmującej zabiegi dentystyczne.

 

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Kartę EKUZ, można uzyskać poprzez wypełnienie wniosku oraz

 1. Złożenie go osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.
 2. Wysłanie wniosku pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ
 3. Wysłanie wniosku pocztą elektroniczną
 4. Za pomocą IKP (Internetowego Konta Pacjenta)
 5. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

– Jeśli skończyłeś 18 lat i kontynuujesz naukę, jesteś uczniem, studentem, doktorantem i zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, musisz przedstawić dodatkowo ważną legitymację.
– W sytuacji, gdy wyjeżdżasz pracować, musisz dodatkowo dołączyć dokument A1, wydawany przez KRUS lub ZUS
– Celem Twojego wyjazdu jest poszukiwanie pracy? – do wniosku EKUZ, musisz dołączyć dokument U2, wydawany przez urząd pracy

 

 

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

 

Ograniczony zakres ochrony gwarantowanej przez EKUZ sprawia, że przed wyjazdem wakacyjnym do Hiszpanii warto zatroszczyć się o odpowiednią polisę turystyczną.

 

Co powinna gwarantować dobra polisa turystyczna?

 1. Koszty leczenia – suma kosztów leczenia na wyjazd do Hiszpanii nie powinna być niższa niż 20 000 €, jednak można oczywiście zdecydować się także na ofertę zapewniającą pokrycie wyższych kosztów.
 2. Koszty ratownictwa – ich suma powinna wynosić minimum 5 000 €. Zapewnią ubezpieczonemu pełne pokrycie kosztów ewentualnych akcji ratunkowych.
 3. Ubezpieczenie NNW – w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci turysty, zapewnia wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu lub jego rodzinie.
 4. OC w życiu prywatnym – chroni w przypadku spowodowania wypadku na osobie trzeciej. Ochroną obejmuje zarówno zdrowie, jak i mienie osoby trzeciej.
 5. Ubezpieczenie bagażu – kradzieże bagażu w trakcie wakacji nie są, niestety rzadkością. Nie warto więc oszczędzać na tym elemencie ubezpieczenia. W razie utraty, zniszczenia lub kradzieży, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie pokrywające część strat.
 6. Pakiet Assistance – dobry pakiet Assistance zapewnia pomoc w niemal każdej kryzysowej sytuacji. Umożliwia skorzystanie z pomocy m.in. prawnika, czy tłumacza, ale także np. organizację przyjazdu osoby towarzyszącej do chorego.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

Jak wyżej zalecana suma gwarantowana kosztów leczenia przy takiej cenie wynosi min. 20 000 €. Najbardziej podstawowy pakiet ubezpieczenia na wyjazd do Hiszpanii opiewający tę kwotę to koszt ok 2,50 zł (czyli 0,55 € według aktualnego kursu) za dzień.

 

 

 

EKUZ

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

uzyskanie

-bezpłatne

-płatne

obszar obowiązywanie

-unia europejska +kraje EFTY

-unia europejska + pozostałe kraje świata

zakres ubezpieczenia

-tylko ubezpieczenie zdrowotne

-szeroki zakres

pokrycie kosztów leczenia

-częściowo

-w całości

korzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego

-w placówkach publicznych

-w publicznych i prywatnych palcówkach

ważność ubezpieczenia

-emeryci powyżej 60 lat (kobiety) 65 lat (mężczyźni)  – 20 lat-osoby pobierające świadczenia emerytalne przed 60 i 65 rokiem życia – 5 lat-dzieci do 18 roku życia ubezpieczone jako członek rodziny – 20 lat-dzieci do 18 roku życia nie ubezpieczone, ale posiadające polskie obywatelstwo – 5 lat-osoba zatrudniona,-osoba prowadząca działalność gospodarczą,-osoba otrzymująca zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – 3 lata-osoby powyżej 18 roku życia otrzymujące rentę,-osoby powyżej 18 lat posiadające ubezpieczenie jako członek rodziny,-ubezpieczeni studenci,-uczniowie powyżej 18 lat z własnym tytułem do ubezpieczenia – 18 miesięcy-osoby nieposiadające ubezpieczenia, ale mające prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień – 6 miesięcy-osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy – 90 dni-kobieta będąca w połogu, posiadająca obywatelstwo polskie i mieszkająca w Polsce – 42 dni

-określone w umowie

 

 

UBEZPIECZENIE PRYWATNE STOMATOLOGICZNE 

 

Osoby przeprowadzające się do Hiszpanii mogą zdziwić się, że mimo odprowadzania składek społecznych, nie będą mieli możliwość skorzystania z usług dentystycznych w ramach systemu opieki zdrowotnej. System publiczny nie zapewnia takiej opieki. Zatem sami musimy zatroszczyć się o uzyskanie ubezpieczenia stomatologicznego. Brak tego ubezpieczenia będzie skutkował koniecznością zapłaty za leczenie dentystyczne. Często zdarza się, że w Hiszpanii stomatolodzy oczekują płatności z góry za wykonanie zabiegu, leczenia. Istnieją jednak wyjątki, w których to system opieki zdrowotnej opłaca leczenie stomatologiczne. Jest to w przypadku, gdy potrzebujesz nagłej pomocy dentystycznej lub jeśli masz poniżej 15 lat.

 

 

UBEZPIECZENIE DOMU W HISZPANII

 

Czy mieszkając w nowym lokum na stałe czy na pewien okres czasu poza którym nieruchomość będzie stała pusta, koniecznym jest ubezpieczenie własności na wypadek pożaru, włamania czy zalania sufitu przez nieuważnego sąsiada.

 

W Hiszpanii istnieją dwa rodzaje umów ubezpieczeniowych nieruchomości

 

Rodzaj ubezpieczenia

Podstawowe

Kompleksowe

zakres ubezpieczenia

sytuacje ściśle określone w umowie

wszystkie sytuacje, nawet te, które nie zostały wyraźnie wykluczone w umowie

 

Ubezpieczenie nieruchomości a kredyt hipoteczny

 

W przypadku kupna domu czy mieszkania na kredyt hipoteczny nie wykupuje się oddzielnego ubezpieczenia. W takim scenariuszu hiszpański bank pożyczając pieniądze na rzeczoną nieruchomość jednocześnie ubezpiecza  ją, a kupujący oprócz miesięcznych zobowiązań w postaci rat kredytu zobowiązany jest płacić składkę ubezpieczeniową. Warto wspomnieć, że niektóre banki przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego wymagają od klienta wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na życie.

 

Chcę ubezpieczyć dom lub mieszkanie

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje umów ubezpieczenia nieruchomości:

 1. Ubezpieczenie o podstawowym zakresie zawierające dokładną listę możliwych sytuacji czy zdarzeń losowych skonstruowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wszystko, czego nie znajdziemy na tej liście, w razie wystąpienia nie podlega odszkodowaniu.
 2. Kompleksowe ubezpieczenie dotyczące wszelkiego ryzyka, włączając sytuacje nieprzewidziane konkretnie w umowie.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości w Hiszpanii?

Szacuje się, że ubezpieczenie nieruchomości w Hiszpanii to koszt rzędu 90 € na miesiąc w zależności od wartości ubezpieczanej własności.

 

 

UBEZPIECZENIE AUTA W HISZPANII

 

Każdy pojazd w Hiszpanii musi być objęty przynajmniej minimalnym systemem odpowiedzialności cywilnej. Innymi słowy każdy wehikuł silnikowy poruszający się po drogach publicznych słonecznej Hiszpanii powinien być ubezpieczony.

 

A jeżeli mój samochód jest już ubezpieczony w Polsce?

Zasadniczo ubezpieczenie pojazdu w dowolnym kraju UE, jest honorowane w granicach Hiszpanii. Jeśli przeprowadzisz się do Hiszpanii z innego kraju UE, możesz nadal korzystać z istniejącej polisy ubezpieczeniowej. Będziesz jednak musiał sprawdzić u swojego ubezpieczyciela, czy obejmuje ono ubezpieczenie międzynarodowe.

Obywatele krajów spoza UE mogą korzystać z ubezpieczenia w Hiszpanii przez ograniczony okres (3-6 miesięcy). Po upływie tego czasu obcokrajowcy pochodzący z krajów nienależących do UE, są zobligowani zarejestrować auto i kupić ubezpieczenie w Hiszpanii po zakończeniu wspomnianego okresu.

 

Chcę ubezpieczyć samochód w Hiszpanii. Co dalej?

Istnieją trzy głównie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych w Hiszpanii.

 1. Odpowiedzialność cywilna od osób trzecich (responsabilidad civil obligatoria lub seguro obligatorio)

Obejmuje ona wszystkie szkody i koszty poniesione przez osoby trzecie, w tym uszkodzenia pojazdów, obrażenia ciała i koszty prawne. Nie pokrywa natomiast żadnych Twoich kosztów. Możesz dostosować ubezpieczenie OC, aby obejmowało dodatki, takie jak pomoc drogowa podczas zakupu ubezpieczenia.

 1. Ubezpieczenie od pożaru i kradzieży osób trzecich (Responsabilidad Civil Oblatoria, Incendio y Robo)

Obejmuje ono standardowe roszczenia od osób trzecich oraz pewną kwotę szkód we własnym pojeździe spowodowane kwestiami takimi jak burza, klęski żywiołowe, kradzież czy wandalizm. Podobnie jak w przypadku standardowych polis od odpowiedzialności cywilnej, możesz dostosować to ubezpieczenie do swoich wymagań.

 1. Kompleksowe (todo riesgo)

Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje wszystkie koszty poniesione zarówno przez Ciebie, jak i osoby trzecie, nawet jeśli do wypadku doszło z Twojej winy. Pamiętaj jednak, że firmy zwykle nie wypłacają pieniędzy, jeśli naruszasz prawo (np. prowadzisz pojazd po spożyciu alkoholu).

 

Oprócz standardowych polis firmy oferują również dodatkowe ubezpieczenia takie jak:

 1. Pomoc drogowa – pokrywa koszty holowania i napraw wraz z kosztami transportu zastępczego
 2. Ubezpieczenie ochrony prawnej – obejmuje koszty prawne w przypadku sprawy sądowej wynikającej z nieszczęśliwego wypadku
 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – pokrywa koszty leczenia i może zapewnić odszkodowanie w przypadku śmierci lub kalectwa.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie auta w Hiszpanii?

Średnie składki ubezpieczeniowe samochodu w Hiszpanii w 2016 roku wyniosły około 350 € rocznie. Nakłady ubezpieczenia od osób trzecich wahają się  od 150 do 300 €, natomiast polisy kompleksowe można wykupić za nieco ponad 400 €. Podobnie jak w innych krajach UE, wysokość hiszpańskich składek ubezpieczeniowych zależy od szeregu czynników takich jak wiek i wartość pojazdu czy profil i doświadczenie kierowcy. Rolę gra również miejsce zamieszania, ponieważ mieszkańcy dużych i ruchliwych miast płacą wyższe składki.

 

 

Czy warto się ubezpieczać?

Mawia się, że wypadki chodzą po ludziach. Ubezpieczenie to inwestycja w przyszłość – niedaleką, gdy wyjeżdżasz by cieszyć się hiszpańskim słońcem w trakcie wakacji, lub długoterminową, która ma za zadanie zapewnić Tobie i Twojej rodzinie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa po przeprowadzce do nadmorskiej prowincji Alicante.